Política de Privacitat

Tota comunicació amb Vioca GRUP IMMOBILIARI per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest ‘web site’ o al seu ‘e-mail’, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de Finques Castesa SL per compte de Vioca GRUP immobiliari, domiciliat a l’Hospitalet de Llobregat (08905), Avinguda Masnou, nº 37 Entr. 2a, o al correu electrònic   comercial@vioca.es.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per tant, l’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Per a això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Nom de l’Empresa: Finques Castesa SL
Domicili: L’Hospitalet de Llobregat (08905), Avinguda Masnou, nº 37 Entrlo. 2a,
e-mail:   comercial@vioca.es

VIOCA GRUP IMMOBILIARI

Avinguda Masnou, 37 – Entlo 2º – 08905
L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona – España
93 448 60 64
Contactar